Hela Sveriges drönarkapacitet till ditt förfogande!


Beställ material från företag i hela Sverige. Flertalet automatiska analyser kan appliceras på datan. Utvärdera resultatet och gör mätningar i aktuell data med rätt detaljrikedom.

Urval av tjänster


Detektera angrepp av granbarkborrar

Automatisk analys med hjälp av AI sparar stora summor för skogsbolagen. Nu finns hjälpen några klick bort även för privata skogsägare. Åtgärder i tidigt skede räddar många träd året efter.

Skadeinventering för försäkringsbolag

Rätt ersättning med hjälp av bra underlag som även sparar tid i fält. I underlaget går det att göra mätningar så som att räkna antal skador och beräkna skadade ytor.

Upptäck uteblivna värden

Se åkrarna med nya ögon och få bra underlag för var torka eller brist på näring påverkar mest.

Tre enkla steg


Skapa förfrågan


Välj vad för material och analyser som önskas. Markera vilket område du behöver data från och vad du ska kunna göra med datan för att få rätt kvalitet.

Beställ material


Utvärdera offerter från Sveriges olika drönarföretag eller beställ till fastpris.

Utvärdera


Använd automatiska analysverktyg eller utvärdera manuellt. Flera olika analyser kan göras på samma data. Resultaten går att använda på din telefon eller exempelvis exportera till din traktor.

Kontakt